ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับ บ. TDM ผ่านระบบ Zoom

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png4.png
  03 กรกฎาคม 2565