อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ Data Mining

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ Data Mining สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564 โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี และ ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากร

  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้กับบุคลากรของกรมชลประทาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png4.png0.png
  13 สิงหาคม 2565