ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบระบบ GIS โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบระบบ GIS โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 88 โครงการ โดยมีทีมพัฒนาระบบจากส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องผทว.บร. อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในส่วนของ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่เกี่ยวข้อง ร่วมผ่านระบบ VDO Conference

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png1.png3.png5.png4.png4.png
  03 สิงหาคม 2564