ประชุมรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนิตยา ปานขำ ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และทีมงานพัฒนาระบบ จากส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องการปรับปรุงระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้ ทางทีมงานพัฒนาระบบ ได้รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในส่วนของการประกาศทางน้ำ และการจัดเก็บค่าชลประทาน รวมทั้งสอบถามความต้องของระบบ (System Requirement) เพิ่มเติม

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png5.png0.png8.png6.png6.png
  08 ธันวาคม 2564