นางรดา รุจิณรงค์ ผสภ.ทส. เป็นประธานการประชุมภายในส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

  60772266 2010019809294054 7567056291865034752 o
  60833504 2010019892627379 9013698678426173440 o
  61122862 2010019789294056 4504769662361272320 o

   

  60793799 2010019882627380 6172322695359758336 o
  61385194 2010019779294057 6379152231387627520 o
  60846992 2010019912627377 8517673034260152320 o

   

   

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางรดา รุจิณรงค์ ผสภ.ทส. เป็นประธานการประชุมภายในส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง KM 402 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

          หัวข้อหลักในการประชุมมี ดังนี้

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม

  2. ให้เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ มีส่วนร่วมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยส่วนระบบสารสนเทศฯ จะนำเสนอในเรื่อง การนำข้อมูลจาก Big Data มาใช้ประโยชน์ (การวิเคราะห์การใช้น้ำของพืชรายสัปดาห์ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการคาดการณ์น้ำจากสถานี C2)

  3. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนการประเมินกิจกรรม 5 ส ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  4. งานของแต่ละฝ่าย ที่กำลังดำเนินการอยู่

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565