ประชุมหารือในเรื่องการพัฒนาระบบบริการงานผลิตสิ่งพิมพ์

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจันทิมา ชูนุช ผู้อำนวยการส่วนการพิมพ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนการพิมพ์ สำนักเลขานุการกรม ประชุมร่วมกับ ทีมงานพัฒนาระบบ จากส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อหารือในเรื่องการพัฒนาระบบบริการงานผลิตสิ่งพิมพ์ ในส่วนของฟังก์ชั่นการใช้งาน และแบบฟอร์มต่างๆ ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565