ประชุมภายในส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมภายในส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ โดยมี นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในเรื่องปฏิทินการปฏิบัติราชการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง KM 402 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png4.png
  29 มกราคม 2565