ผสภ.ทส. และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         กองแผนงาน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2 ระบบบริหารจัดเก็บค่าชลประทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการใช้งานระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กองการเงินและบัญชี และสำนักงานชลประทานที่ 1-6 เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png2.png8.png
  13 สิงหาคม 2565