ประชุมหารือมอบหมายงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเฟสต่อไป ในปีงบประมาณ 2564

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

           วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือมอบหมายงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนในเฟสต่อไป ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png5.png
  29 มกราคม 2565