เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ ร่วมประจำบูธนิทรรศการกรมชลประทาน ภายในงานกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายธนวัฒน์ สมมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ร่วมประจำบูธนิทรรศการกรมชลประทาน "สายน้ำแห่งพระเมตตา สืบสานรักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ " และนิทรรศการสเมือนจริง (Virtual Exhibition) 118 ปี กรมชลประทาน ภายในงานกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png6.png
  29 มกราคม 2565