ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดการบรรยายตามแผน Unit School เรื่อง การเลือกซื้อมือถืออย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ดำเนินการจัดการบรรยายตามแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การเลือกซื้อมือถืออย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับฟังการบรรยาย

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565