ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบนิทรรศการเสมือนจริง ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

           วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรดา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือในเรื่องการพัฒนาระบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565