เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

              วันนี้ (19 มีนาคม 2563) เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png2.png2.png
  13 สิงหาคม 2565