สภ.ทส. เข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

            นางอัจฉรา ดาวัน หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการสัมมนา การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวิสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการภายในกรมชลประทาน ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทานเกิดประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการทั่วทั้งองค์กร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png4.png
  29 มกราคม 2565