ผสภ.ทส. หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ภายในส่วน รับฟังการนำเสนอ Update เทคโนโลยีของ ArcGIS

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางรดา รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ดาวัน หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ร่วมรับฟังการนำเสนอ Update เทคโนโลยีของ ArcGIS/ArcGIS PORTOL โดยคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565