สบ.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ 2/63

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

              ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563

             ในวันแรก ช่วงเช้าเป็นการประชุมเพื่อรับราบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ สบ.ทส. และเจ้าหน้าศูนย์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อที่ประชุม ในช่วงบ่ายลงที่พื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลในพื้นที่แปลงตัวชี้วัดฯ ด้านการพัฒนาดิน ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาป่าไม้ และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในวันที่สองเป็นการประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565