ผสภ.ทส.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองร่างแบบ Water Data Management Blueprint

  60772266 2010019809294054 7567056291865034752 o
  60833504 2010019892627379 9013698678426173440 o
  61122862 2010019789294056 4504769662361272320 o

   

  60793799 2010019882627380 6172322695359758336 o
  61385194 2010019779294057 6379152231387627520 o
  60846992 2010019912627377 8517673034260152320 o

   

   

         วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านแผนงานและโครงการ) พร้อมด้วย นางรดา รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมสมองร่างแบบ Water Data Management Blueprint ของประเทศไทย" ณ ห้อง Naga Hall โรงแรม The Hall Bangkok เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พิธีเปิดเริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธาน ภายในงานมีการบรรยายในเรื่องของภาพรวม และทิศทางของการ ทำ Water Data Management Blueprint และกิจกรรมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการทำ Water Data Management Blueprint

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png4.png
  29 มกราคม 2565