ประชุมคณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   

   
  58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
  58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
   

   

   
  58113445 2943954859010868 4564818016738476032 n
  58608465 2943953962344291 9083510743302668288 n
   

   

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการจัดทำระบบข้อมูล ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอโปรแกรม และวิธีการลงข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางระบบออนไลน์ในแต่ละด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาป่าไม้ ด้านการพัฒนาดิน ด้านการพัฒนาการเกษตร และด้านการบริหารจัดการชายฝั่ง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565