ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดการประชุม VPN สัญจร ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่สชป.1 และ สชป.2

  วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดการประชุม VPN สัญจร ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 และ สำนักงานชลประทานที่ 2 ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  โดย นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บรรยายในหัวข้อ ดังนี้ 1 สถานะการใช้งานและรายละเอียดระบบเครือข่าย VPN ของกรมชลประทาน 2 แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย 3 รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์การใช้งานระบบเครือข่าย VPN ภายในสำนักงาน

   

  272435819 1117723115628911 4953595930119916276 n

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png1.png
  03 กรกฎาคม 2565