ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ทั้งจากส่วนกลางและสำนักงานชลประทาน เข้าร่วมโครงการ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565