การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

        วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN สัญญาที่ 1 เลขที่ ช.4/2564 (ศทส.) และสัญญาที่ 2 เลขที่ ช.5/2564 (ศทส.) (ครั้งที่ 1/2564) โดยมีนายสิริวัฒน์ หญีตสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png4.png9.png
  27 พฤศจิกายน 2564