นายราชพล หิรัญรักษ์ ผคค.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ให้บริการสัญญาณระบบเครือข่าย RID-VPN

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

             เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายสิริวัฒน์ หญีตสอนหัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายกฤช กลมกล่อม หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และทีมงานเจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ให้บริการสัญญาณระบบเครือข่าย RID-VPN ทั้ง 2 วงจร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการตามความต้องการของกรมชลประทานในงานเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลของกรมชลประทาน (RID-VPN) ปี 2564 ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png3.png4.png
  27 พฤศจิกายน 2564