ฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดการบรรยายตามแผน Unit School เรื่อง การใช้งาน IP Phone และ IP Video Phone

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

           วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการจัดการบรรยายตามแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การใช้งาน IP Phone และ IP Video Phone ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนางหนึ่งฤทัย ปีธาจาน หัวหน้างานการเงินและบัญชี นายพิชิต ขุมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับฟังการบรรยาย

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png4.png
  29 มกราคม 2565