ฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ฯ จัดการบรรยายตามแผน Unit School เรื่อง การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ...

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

      วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการจัดการบรรยายตามแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้บริหาร ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ส่วนกลาง สำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมรับฟังการบรรยาย

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png2.png3.png
  28 มกราคม 2565