ประชุมส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเพื่อวางแผนการดำเนินงานสำหรับเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญ เช่น การเตรียมการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักงานชลประทานที่ 1-17 การเตรียมความพร้อมให้บริการระบบลงเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมระบบสำหรับสนับสนุนกิจกรรมงานวันเกิดกรมฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565