ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 7/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน จัดประชุม ICT VPN สัญจรครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้แทนจากทุกส่วนงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 3 และสำนักงานชลประทานที่ 4 รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ให้บริหารด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุม การจัดประชุม ICT VPN สัญจร มีวัตถุประสงค์ได้ทราบถึงรายละเอียดการให้บริการประเภทต่างๆ ของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจทักษะ เกี่ยวกับการให้บริการสำคัญๆ ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย VPN ในปีงบประมาณ 2562-2563 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจบริการของหน่วยงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png5.png
  28 มกราคม 2565