ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 5/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

         

               วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน จัดประชุม ICT​ ​VPN สัญจร​ครั้งที่​ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมลำน้ำชี สำนักงานชลประทานที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้แทนจากทุกส่วนงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 5 และสำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุม

              การจัดประชุม ICT​ ​VPN สัญจร​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจทักษะ เกี่ยวกับการให้บริการที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย VPN ในปีงบประมาณ 2562-2563 ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกรมชลประทาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png5.png
  29 มกราคม 2565