ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 4/2563

  60772266 2010019809294054 7567056291865034752 o
  60833504 2010019892627379 9013698678426173440 o
  61122862 2010019789294056 4504769662361272320 o

   

  60793799 2010019882627380 6172322695359758336 o
  61385194 2010019779294057 6379152231387627520 o
  60846992 2010019912627377 8517673034260152320 o

   

         วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคม จัดประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมด้วยนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ผู้แทนเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการใช้บริการระบบเครือข่าย VPN และประเภทของการให้บริการระดับสำนัก/โครงการ/สำนักงาน/ศูนย์ ฯลฯ รวมถึงแสดงการใช้งานเทคโนโลยีและถ่ายทอดการใช้งานในลักษณะ Workshop ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ด้านสื่อสารและโทรคมนาคมระบบวิทยุสื่อสาร VDO Conference และอื่นๆ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565