ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดประชุม ICT VPN สัญจร ส่วนภูมิภาคเขตสชป. 7 และ 8

  60772266 2010019809294054 7567056291865034752 o
  60833504 2010019892627379 9013698678426173440 o
  61122862 2010019789294056 4504769662361272320 o

   

  60793799 2010019882627380 6172322695359758336 o
  61385194 2010019779294057 6379152231387627520 o
  60846992 2010019912627377 8517673034260152320 o

   

   

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคม จัดประชุม ICT VPN สัญจร ส่วนภูมิภาคเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 และ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานเปิดประชุม ร่วมด้วยนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายสิริวัฒน์ หญีตสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ผู้แทนเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบงานด้านต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png7.png
  29 มกราคม 2565