ประชุมเพื่อรับทราบขอบเขตเนื้อหาการจัดประชุม ICT VPN สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  60797282 1313191698832348 2725482986437869568 o
  61018051 1313191582165693 5150484859642183680 o
  61074992 1313191688832349 5380918354812862464 o

   

           วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อรับทราบขอบเขตเนื้อหาการจัดประชุม ICT VPN สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนทั้ง 4 ส่วน และ 1 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนน สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png4.png
  29 มกราคม 2565