ประชุมสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน

  60797282 1313191698832348 2725482986437869568 o
  61018051 1313191582165693 5150484859642183680 o
  61074992 1313191688832349 5380918354812862464 o

   

  60922098 1313191598832358 2077303744944406528 o
  61040281 1313191768832341 8563830412135104512 o
  61168535 1313191678832350 9040553515495194624 o

   

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นประธานการประชุมสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน (วงจรหลักที่ 1)และระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน ส่วนภูมิภาค (วงจรหลักที่ 2)โดยมีนายสิริวัฒน์ หญีตสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นางชุติมาศ น่วมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ให้บริการด้านบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) ให้เร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png9.png
  29 มกราคม 2565