อบรมตามสัญญาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมชลประทาน เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO

  60797282 1313191698832348 2725482986437869568 o
  61018051 1313191582165693 5150484859642183680 o
  61074992 1313191688832349 5380918354812862464 o

   

  60922098 1313191598832358 2077303744944406528 o
  61040281 1313191768832341 8563830412135104512 o
  61168535 1313191678832350 9040553515495194624 o

   

           เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นำโดยนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้ารับการอบรมตามสัญญาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมชลประทาน เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติตามระบบ ISO และนำไปประยุกต์ปฏิบัติตามหลักการ ISO ซึ่งมีอาจารย์เกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย วิทยากรภายนอก เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง L423 ชั้น 4 อาคารอรุณอินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565