ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรมป้องกัน กำจัดไวรัส และซ่อมแซมระบบ Windows ที่ติดไวรัส

comodo internet security

Comodo Internet Security

kaspersky free

Kaspersky Free 

444357 avast free antivirus 2017

Avast Antivirus Free

529758 avg antivirus free 2017 main window

AVG Antivirus Free

4220 14101914143229

Avira Antivirus Free

9307 161026115651o3

CPE17 Autorun Killer 

11493 16102612065516 18463

Hidden Fixer

10563 14011410335624

Combofix

 
โปรแกรมช่วยในการอัพโหลดไฟล์ขึ้น Server

4929 1411141908589d

Core FTP

images

SSH Secure Shell

2000px FileZilla logo.svg 

FileZilla Client

โปรแกรม Remote Access

logo

TeamViewer

putty ssh client

PuTTY

 
โปรแกรมมอร์นิเตอร์อุปกรณ์หรือระบบเครือข่าย

Cacti software screenshot

Cacti

device overview tab2

PRTG Network Monitor

wireshark

Wireshark

โปรแกรมช่วยเขียนหรือแก้ไข code ภาษาต่างๆ

vscode

Visual Studio Code

1200px Brackets Icon.svg

Bracket

 
โปรแกรมจำลอง Server

xamppseeklogo

XAMPP Installer

xamppseeklogo

XAMPP Portable PHP 5.6.31

xamppseeklogo

XAMPP Portable PHP 7.1.10

โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ PDF และ Extension PDF Viewer บน Google Chome

73

Adobe Reader

55772

Foxit PDF reader

Pdf js logo.svg

PDF Viewer