วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่คลินิคคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ติดตั้งอุปกรณ์ฉายภาพภายในห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

Image 52fb7f3

 

Image 3b0c48a