วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดร.วัชระ เสือดี ผอ.ทส. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผสท.ทส. รักษาการในตำแหน่ง ผคค.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางแก้ปัญหาระบบเครือข่ายภายในกรมชลประทาน ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

 

S 7982853878837 S 7982853833129