วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. นางวัชรา พรหมนารถ ฝบท.ทส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเจ้าหน้ากรมชลประทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา(มัคคุเทศก์)ภายในงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

 

14810 14814
14815 14813
14812 14811