วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางไขแสง วิภาโตทัย ผยม.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเจ้าหน้ากรมชลประทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา(มัคคุเทศก์)ภายในงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

133143 

 

133130

 

133144

 

133148

 

133149