การให้บริการ VDO Conference และวิทยุสื่อสาร

  Video Streaming

  ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต

    รับชมได้ทางเว็บไซต์ RID CHANNEL

  FAST01

  รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ FAST01

  ภารกิจ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png8.png3.png9.png2.png1.png
  13 เมษายน 2564