คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1141/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 6 ราย)

   

  k 1141 63web

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png6.png6.png5.png5.png7.png
  17 มกราคม 2564