คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 697/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัชชา ศรีทองสุข)

   

  k 697 63web

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png6.png9.png9.png
  15 สิงหาคม 2563