คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1568/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชิต ขุมทรัพย์)

  k 1568 62web Page 1

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  ipv6 ready
  0.png0.png1.png6.png0.png9.png1.png
  29 มีนาคม 2563