คำสั่ง ศทส. ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

  1 2564

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png9.png7.png8.png5.png8.png
  14 มิถุนายน 2564