คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  6 2 63

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png6.png6.png5.png5.png4.png
  17 มกราคม 2564