คำสั่ง ศทส. ที่ 6/1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)

  6 1 2563

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png8.png3.png9.png1.png0.png
  13 เมษายน 2564