ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการ Unit School ในหัวข้อ "การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ"

  61272880 1317703155047869 715937624807702528 o
  61374172 1317703051714546 6943118584524570624 o
  61346633 1317703285047856 4863821906035343360 o

   

  61564942 1317703148381203 917780708099883008 o
  61521120 1317703755047809 8211243614659936256 o
  61366156 1317642175053967 5390703175076413440 o

   

  61272867 1317703591714492 2771518760903770112 o
  61487444 1317703678381150 2914076499348815872 o
   

   

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อ "การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ" และหัวข้อ "การจัดทำรายงานสินทรัพย์และการสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS" โดยมีนางรดา รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  0.png0.png4.png1.png4.png5.png
  19 มกราคม 2563