ประชุมพนักงานราชการบรรจุใหม่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมพนักงานราชการบรรจุใหม่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานบรรจุใหม่ โดย ดร.วัชระ เสือดี ผอ.ทส. ได้ให้แนวคิดในเรื่องการทำงานและการดำเนินชีวิต ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png6.png6.png5.png5.png3.png
  17 มกราคม 2564