เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png7.png0.png5.png
  15 สิงหาคม 2563