ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ กฎ กติกา มารยาทในการสื่อสาร การบำรุงรักษา และการใช้งานวิทยุคมนาคมในเครือข่ายของกรมชลประทาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png8.png4.png7.png1.png
  28 กันยายน 2563