นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผสท.ทส. เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

             วันที่ 3 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png5.png8.png0.png6.png4.png
  24 พฤศจิกายน 2563