ประชุมโครงการ "The Phase 2 Study of Efficient Water Management System Base on the Advance Telemetry Technology"

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

             วันที่ 22 มกราคม 2563 นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการ “The Phase 2 Study of Efficient Water Management System Base on the Advance Telemetry Technology “ และ Workshop ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักบริหารโครงการ และสำนักวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับคณะ Agricultural Development Consultants Association (ADCA) แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจสอบ ติดตามและปรับแก้อุปกรณ์โทรมาตรวัดระดับน้ำและโทรมาตรวัดคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  ipv6 ready
  0.png1.png0.png5.png6.png4.png
  27 กุมภาพันธ์ 2563